Vodič za kupoprodaju:

Šta se do sada dešavalo po pitanju legalizacije objekata u Crnoj Gori? Poslednji rok za predaju zahtjeva za legalizaciju objekata u Crnoj Gori koji su bespravno izgrađeni istekao je 16. Jula 2018. godine. Prema podacima … 

Kako bi se nekretnina uopšte mogla prodati neophodno je da postoji njen upis u katastar nepokretnosti odnosno da joj je dokumentacija uredna. Ovdje razlikujemo dva dokumenta: List nepokretnosti i Kopiju plana Oba se vade u … 

Kako odabrati nekretninu, koji je najefikasniji pristup i na šta obratiti pažnju? Filteri Vam pomažu da se ne izgubite u moru informacija. Internet je prosto preplavljen oglasima i vrlo lako je upasti u kovitlac gomile … 

To je vlasnik nepokretnosti upisan u katastru na dan 01 Januara godine za koju se porez utvrđuje. Ako nekretnina  ima više vlasnika onda se porez dijeli među njima proporcionalno vlasničkom udjelu.

Ovu procjenu vrijednosti vrši vještak i ona može biti veća od one navedene u kupoprodajnom ugovoru. Sa druge strane vještak ne može procjeniti nižu vrijednost od one iz ugovora.

Prosječna cijena kvadratnog metra stana u novogradnji u Crnoj Gori u trećem kvartalu ove godine iznosila je 1.150 eura i veća je za 0,7 odsto u odnosu na isti period